DAY HOME

Day Home är skapat av Keld Mikkelsen, vars vision var att sammanfoga de influenser han fått från år av resande, med den skandinaviska enkelheten. Ur detta föddes bla Day Home. Mottot är närvaron av färg och betydelsen av detalj.

DAY HOME

Day Home är skapat av Keld Mikkelsen, vars vision var att sammanfoga de influenser han fått från år av resande, med den skandinaviska enkelheten. Ur detta föddes bla Day Home. Mottot är närvaron av färg och betydelsen av detalj.